Fikir & Konsept Proje

1. adımdaki bilgiler doğrultusunda tasarım ya da avan proje üretilir. Biz, bu aşamada işverenin tasarıma nasıl yaklaştığını keşfederiz. Alanlar arasındaki ilişkiler, saha koşulları, sirkülasyon, ışık çalışmaları ve basit planlar üretilir. Malzeme seçenekleri tartışma sürecinin bir parçası haline gelmeye başlamış ve genel proje için bir hedef bütçe oluşturulmuştur / onaylanmıştır. Bu adımda genellikle 2-3 toplantı yapılır. İşveren, mimarlardan şematik seçeneklerle ilgili bilgi alır ve kararlar verilir. Genel bir tasarım stratejisi seçilmiştir.